Schoolteam

School maken doe je niet alleen. Wij zijn er met een heel team om jouw kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. We stellen onze medewerkers graag aan je voor.

DIRECTIE EN SECRETARIAATSMEDEWERKERS

Directeur Lien Dehaene
Secretariaat Els Vanderstukken & Heidi Roosen

ONZE KLEUTERSCHOOL

Jongste kleuters A juf Wendy
Jongste kleuters B juf Nadia & juf Petra
Tweede kleuterklas Juf Michelle en juf Jolien
Derde kleuterklas Juf Kim en juf Nathalie

ONZE LAGERE SCHOOL

1e leerjaar juf Sarah en juf Ine
2e leerjaar juf Elise en juf Cindy
3e leerjaar juf Kelly en juf Lore
4e leerjaar juf Joyce en juf Lies
5e leerjaar juf Mari en juf Evelyn
6e leerjaar juf Peggy en juf Maggy

ONZE MEDEWERKERS

Zorgcoördinator juf Kathleen
L.O. meester Cédric, meester Bart, meester Niels en juf Petra
Kinderverzorgster juf Martine en juf Christel
Godsdienst juf Kaatje en juf Ellen
Zedenleer juf Ilka
Orthodoxe godsdienst juf Yelena
Onderhoud Johny, Franz en Rita
FERM Kinderopvang

CLB-centrum voor leerlingenbegeleiding

Mocht je vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met de leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij op elk moment het CLB inschakelen. Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden:

 • Problemen met lezen, schrijven of leren, bijvoorbeeld met het maken van je huiswerk.
 • Vragen over welke studie je best zou kiezen en welke richtingen je later kan volgen.
 • Vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, …
 • Het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en druggebruik, …

Het kan gebeuren dat het CLB zelf contact opneemt op vraag van de school. Je kan ook rechtstreeks naar het CLB gaan mocht je vragen hebben.

CLB-Aarschot
Bogaardenlaan 8A
3200 Aarschot
Tel. 016 25 27 83
clb18.aarschot@g-o.be

Een dag op onze school

Schooltijden

Kleuter- en lager onderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.40u - 11.45u 12.45u - 15.30u
Dinsdag 08.40u - 11.45u 12.45u - 15.30u
Woensdag 08.40u - 11.45u
Donderdag 08.40u - 11.45u 12.45u - 15.30u
Vrijdag 08.40u - 11.45u 12.55u - 15u

Middagpauze

De middagpauze duurt telkens één uur, behalve op vrijdag dan hebben de kinderen 10 minuutjes langer speelplezier.

Thuis eten

Kinderen kunnen tijdens de middagpauze naar huis gaan, maar dienen afgehaald te worden door hun ouders in de klas of op de speelplaats. Als je kind naar huis mag tijdens de middagpauze, vul je in het begin van het schooljaar een document in, waarin je de toelating geeft. Leerlingen die geen schriftelijke toestemming hebben, blijven tijdens de middagpauze op school.

Kleuters worden afgehaald om 11.45 uur in de klas. Ze kunnen weer mee komen spelen met de andere kleuters vanaf 12.15 uur, afzetten doe je dan op de speelplaats.

Kinderen uit de lagere school kunnen afgehaald worden om 11.45 uur in de klas. Ten laatste om 12.40 u, op vrijdag om 12u50u, dienen ze terug op school te zijn.

Eten op school

Lekkere thuisgemaakte boterhammen worden in de klas opgegeten. We gaan allemaal om 11.45 uur eten.

Huiswerk

Huiswerk is een middel om het zelfstandig leren werken te bevorderen. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt en het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent een kind verschillende vaardigheden. Door het huiswerk worden de ouders daarnaast ook betrokken bij het schoolgebeuren. Voor de motivatie van kinderen is het erg belangrijk dat ouders interesse tonen in het schoolse leven van hun kind.

Het huiswerk in de lagere school

 • Eerste en tweede leerjaar: lezen en inoefenen van de geziene leerstof

Op woensdag en tijdens het weekend krijgen de kinderen geen huiswerk. Omdat het lezen in het eerste leerjaar zo belangrijk is, worden ze gestimuleerd dit dagelijks te doen.

 • Derde leerjaar: inoefenen van de geziene leerstof

Op woensdag en tijdens het weekend krijgen de kinderen geen huiswerk.

 • Vierde leerjaar: leren leren en plannen op korte termijn

Op woensdag krijgen de kinderen geen huiswerk.

 • Vijfde en zesde leerjaar: leren leren en plannen op langere termijn

Dagelijks kan er huiswerk gegeven worden.

Tijdens sommige periodes (bv. projectweken) kan de leerkracht beslissen om af te wijken van deze afspraken.

Wat als het huiswerk niet werd gemaakt?

 • We vragen achter de reden.
 • We noteren dit in de schoolagenda.
 • We geven het kind uitstel tot de dag nadien.
 • Indien het al een paar keer voorgevallen is zal het huiswerk onder toezicht tijdens de speeltijd gemaakt worden.

Wat verwachten we van ouders?

 • Goede omstandigheden waarin het huiswerk kan gemaakt worden.
 • Een positieve ingesteldheid en het kind aansporen tot verzorgd werken.
 • Controleren of het huiswerk gemaakt is.
 • In geval van problemen, signaleren aan de leerkracht.
 • Al eens een les overhoren.