Schoolteam

School maken doe je niet alleen. Wij zijn er met een heel team om jouw kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. We stellen onze medewerkers graag aan je voor.

DIRECTIE EN SECRETARIAATSMEDEWERKERS

Directeur Lien Dehaene
Secretariaat Els Vanderstukken & Heidi Roosen

ONZE KLEUTERSCHOOL

Jongste kleuters A juf Wendy Ausseloos
Jongste kleuters B juf Nadia Pardon & juf Joyce Weyens
Jongste kleuters C Juf Petra
Tweede kleuterklas Juf Lies, juf Kim en juf Joyce
Derde kleuterklas Juf Jolien en juf Michelle

ONZE LAGERE SCHOOL

1e leerjaar juf Sarah van Ruitenburg en juf Elise Mattheus
2e leerjaar juf Ine Vanden Bergh, juf Cindy Dellemans en juf Lies Vanmechelen
3e leerjaar juf Elke Andelhofs en juf Charlotte Duerinckx
4e leerjaar juf Kelly Van Aerschot en juf Lore Van de Zande
5e leerjaar juf Peggy Bos en juf Maggy Nys
6e leerjaar juf Evelyn Bogaers en juf Mari Scotillo

ONZE MEDEWERKERS

Zorgcoördinator juf Kathleen Verfaillie
L.O. meester Cédric Jacquemyn / meester Bart Vanden Abeele / juf Joyce Weyens
Kinderverzorgster juf Martine Lamote en juf Christel Vanderstappen
Godsdienst juf Kaatje Hannes
Zedenleer juf Ilka Van Criekinge
Orthodoxe godsdienst juf Yelena Konstantinova
Onderhoud Johny Nys, Rita Loosen en Conny Janssens
FERM Kinderopvang

CLB-centrum voor leerlingenbegeleiding

Mocht je vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met de leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij op elk moment het CLB inschakelen. Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden:

 • Problemen met lezen, schrijven of leren, bijvoorbeeld met het maken van je huiswerk.
 • Vragen over welke studie je best zou kiezen en welke richtingen je later kan volgen.
 • Vragen over pesten, spijbelen, stress, faalangst, …
 • Het CLB geeft inentingen, spoort groeistoornissen op, werkt rond overgewicht en druggebruik, …

Het kan gebeuren dat het CLB zelf contact opneemt op vraag van de school. Je kan ook rechtstreeks naar het CLB gaan mocht je vragen hebben.

CLB-Aarschot
Bogaardenlaan 8A
3200 Aarschot
Tel. 016 25 27 83
clb18.aarschot@g-o.be

Een dag op onze school

Schooltijden

Kleuter- en lager onderwijs

Dagen Voormiddag Namiddag
Maandag 08.40u - 12.15u 13.15u - 15.30u
Dinsdag 08.40u - 12.15u 13.15u - 15.30u
Woensdag 08.40u - 11.30u
Donderdag 08.40u - 12.15u 13.15u - 15.30u
Vrijdag 08.40u - 12.15u 13.15u - 15u

Middagpauze

De middagpauze duurt telkens één uur, behalve op vrijdag dan hebben de kinderen 10 minuutjes langer speelplezier.

Thuis eten

Kinderen kunnen tijdens de middagpauze naar huis gaan, maar dienen afgehaald te worden door hun ouders in de klas of op de speelplaats. Als je kind naar huis mag tijdens de middagpauze, vul je in het begin van het schooljaar een document in, waarin je de toelating geeft. Leerlingen die geen schriftelijke toestemming hebben, blijven tijdens de middagpauze op school.

Kleuters worden afgehaald om 12.15 uur in de klas of in het schoolrestaurant. Ze kunnen weer mee komen spelen met de andere kleuters vanaf 12.30 uur.

Kinderen uit de lagere school kunnen afgehaald worden om 12.10 uur in de klas. Ten laatste om 13.00u, op vrijdag om 13.10u dienen ze terug op school te zijn.

Eten op school

Lekkere thuisgemaakte boterhammen worden in de klas opgegeten. We gaan allemaal om 12.15 uur eten.

Huiswerk

Huiswerk is een middel om het zelfstandig leren werken te bevorderen. Het is daarbij belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt en het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent een kind verschillende vaardigheden. Door het huiswerk worden de ouders daarnaast ook betrokken bij het schoolgebeuren. Voor de motivatie van kinderen is het erg belangrijk dat ouders interesse tonen in het schoolse leven van hun kind.

Het huiswerk in de lagere school

 • Eerste en tweede leerjaar: lezen en inoefenen van de geziene leerstof

Op woensdag en tijdens het weekend krijgen de kinderen geen huiswerk. Omdat het lezen in het eerste leerjaar zo belangrijk is, worden ze gestimuleerd dit dagelijks te doen.

 • Derde leerjaar: inoefenen van de geziene leerstof

Op woensdag en tijdens het weekend krijgen de kinderen geen huiswerk.

 • Vierde leerjaar: leren leren en plannen op korte termijn

Op woensdag krijgen de kinderen geen huiswerk.

 • Vijfde en zesde leerjaar: leren leren en plannen op langere termijn

Dagelijks kan er huiswerk gegeven worden.

Tijdens sommige periodes (bv. projectweken) kan de leerkracht beslissen om af te wijken van deze afspraken.

Wat als het huiswerk niet werd gemaakt?

 • We vragen achter de reden.
 • We noteren dit in de schoolagenda.
 • We geven het kind uitstel tot de dag nadien.
 • Indien het al een paar keer voorgevallen is zal het huiswerk onder toezicht tijdens de speeltijd gemaakt worden.

Wat verwachten we van ouders?

 • Goede omstandigheden waarin het huiswerk kan gemaakt worden.
 • Een positieve ingesteldheid en het kind aansporen tot verzorgd werken.
 • Controleren of het huiswerk gemaakt is.
 • In geval van problemen, signaleren aan de leerkracht.
 • Al eens een les overhoren.